Rozvrh hodin

Etřídnice
Přístup pro rodiče

Přístup pro pedagogy
Login: první písmeno křestního jména a příjmení,
vše bez diakritiky. Příklad: Pavel Novák bude mít login pnovak. Heslo: rrrrmmdd (datum narození)
- např. pro datum narození 30. 01. 1992 bude odpovídat heslo: 19920130
 • Organizační informace:
 • Přípravné kurzy
 • ZDE
 • Důležité organizační pokyny
 • ZDE
 • Prázdniny a svátky
 • ZDE
 • Přípravné kurzy
 • ZDE
 • Třídní schůzky
 • ZDE
 • Dny otevřených dveří
 • ZDE
 • MATURITY:
 • Tématické okruhy k maturitní zkoušce - profilová část 2016
 • ZDE
 • Závazný seznam četby (ČJ)
 • ZDE
 • Dějiny divadla
 • ZDE
 • Dějiny hudby (hudba, klasický zpěv)
 • ZDE
 • Dějiny hudby (pop, rock, jazz, world)
 • ZDE
 • Hudební teorie
 • ZDE
 • Seznam literatury k TDaRD
 • ZDE
 • Seznam poslechových ukázek - DH (hudba, klasický zpěv)
 • ZDE
 • Seznam poslechových ukázek - DH (pop, rock, jazz, world)
 • ZDE
 • Teorie divadla a rozbor dramatu
 • ZDE
 • ABSOLUTORIA:
 • Umělecko pedagogická aprobace - herci
 • ZDE
 • Umělecko pedagogická aprobace - muzikál
 • ZDE
 • Odborně teoretická zkouška - herci
 • ZDE
 • Odborně teoretická zkouška - muzikál
 • ZDE
 • Odborně teoretická zkouška - zpěv
 • ZDE
 • Odborně teoretická zkouška - hudba
 • ZDE
 • Abs. prace obálka
 • ZDE
 • Pokyny k abs. pracím
 • ZDE
 • Časový plán
 • ZDE